13 Mayıs 2019

Gösterim: 2093

Sosyal ve Beşeri Bilimler Başvuru Yöntemi ve Formlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na başvurular alınmaya başlamıştır. 
Başvurular,

1"Etik Kurul Başvuru Dilekçesi”
2“Etik Kurul Başvuru Formu”

doldurularak, uygulanacak anket veya mülakat soruları eklenerek, her ayın son gününe kadar yapılacak  olup, takip eden ay başvurular karara bağlanacaktır.

Etik kurul başvuru dilekçesi, ekinde tüm araştırmacıların ıslak imzaları olan 2 nüsha başvuru dosyasıyla birlikte, İİBF Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir. 

Araştırmacıların başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalamaları ve özellikle çalışmada kullanılan yoklama/anket veya mülakat soru seti ve ölçeğinin kaynağı hakkında detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir. Araştırmacı ölçeği kendisi hazırladıysa bunu açıkça belirtmeli, daha önce yapılan bir çalışmadan faydalandıysa da kaynaklarını açıkça belirtmelidir.

Takip eden ayın ilk haftasında karara bağlanan başvurular, G-113 numaralı odadan imza karşılığı teslim alınacaktır.