27 Ocak 2022

Gösterim: 6338

Sosyal ve Beşeri Bilimler Başvuru Yöntemi ve Formlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'na başvurular

"Etik Kurul Başvuru (Dilekçe ve Form) (Başvuru formu 01.10.2021 tarihi ile yenilenmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak yeni başvurularda yeni form ile aşağıda açıklanan yönteme göre başvurulması gerekmektedir. Daha önce kuruldan düzeltme alanlar, "yeniden başvuru" için 2 nüsha halinde eski form ile başvurabilirler.) 

doldurularak, uygulanacak anket veya mülakat soruları eklenerek, her ayın son gününe kadar yapılacak olup, takip eden ay başvurular karara bağlanacaktır.

Etik kurul başvuru dilekçesi, ekinde tüm araştırmacıların ıslak imzaları olan tek nüsha başvuru dosyasıyla birlikte, İİBF Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir. Ayrıca ıslak imzalı olarak teslim edilen dosyanın taranmış hali PDF formatında sbbetik@bandirma.edu.tr adresine eposta olarak gönderilmelidir. Sadece ıslak imzalı veya sadece PDF olarak yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.  

Araştırmacıların başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalamaları ve özellikle çalışmada kullanılan yoklama/anket veya mülakat soru seti ve ölçeğinin kaynağı hakkında detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir. Araştırmacı ölçeği kendisi hazırladıysa bunu açıkça belirtmeli, daha önce yapılan bir çalışmadan faydalandıysa kaynaklarını açıkça belirtmelidir.

Takip eden ayın ilk haftasında karara bağlanan başvurular, G-113 numaralı odadan imza karşılığı teslim alınacaktır. 

Aynı araştırmacı veya araştırma ekibi tarafından bir başvuru döneminde en çok 2 adet başvuru kabul edilir. Bir araştırmacı farklı ekiplerle ikiden fazla başvuru yapabilir.  

"Etik Kurul Değerlendirme Formu(Başvuranların değerlendirme formu ile herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.)